Fiyat Talep Formu
İstek & Öneri Formu

Bakım Hizmeti ve Teknik Servis Hizmeti

Bir sistemdeki teknik elemanların yapısının olması gerektiği durumun, korunması, yeniden kazandırılması ve mevcut durumun belirlenip değerlendirilmesi için gerekli önlemler topluluğu olarak bakım tarif edilir. Asansör tesisleri, insan hayatı ve mal güvenliği bakımından diğer makina sistemlerinden daha yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olmalıdır. Uygulanacak planlı ve sistematik bir bakım yöntemiyle asansörden beklenen kesintisiz ve güvenilir çalışma süresi uzatılıp, tamire ihtiyaç azaltılabilir.
İnsan hayatı ve mal güvenliği açısından asansör tesisleri, diğer makina sistemlerinden daha yüksek emniyet ve güvenirlilik seviyelerine sahip olmalıdır. Herhangi bir nedenle asansörler devre dışı kaldıkları zaman, tamir edilmek, ayarlanmak veya değiştirilmek zorundadır.
Bakım, genel olarak sadece hasar oluştuğu zaman alınan tedbirler topluluğu değildir. Asansörlere uygulanan bakımın amacı, donanımın performansını, güvenirliliğini sağlamaktır. Ayrıca tesisi düzenli ve verimli, arızayı önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalıştırılacak en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amaçlarındandır. Bunun için uygulanması gereken bakım yöntemleri şunlardır;

1- Koruyucu ve Planlı Bakım
Donanım ve elemanların çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakımdır.

2-Arızadan Kaynaklanan Bakım
Donanım ve elemanların yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan bakımdır.

3- Değiştirme
Donanım ve elemanlar aşındığında veya daha fazla güvenli ve uygun çalışma kabiliyetini yitirdiğinde uygulanan bakımdır.

4- Dinamik Bakım
Donanımın uzaktan izlenme ve bilgilerin bilgisayar tarafından sürekli değerlendirildiği bakımdır.
Kullanılan makina ve donanımların kalitesi çok çeşitlilik gösteren ve değişik güvenirlilik seviyelerine sahip olan asansörler, tüm sistemle ve tek tek elemanlarla belirlenir. Asansörler herhangi bir nedenle devreden çıktıklarında tamir edilmek, ayarlanmak veya değiştirilmek zorundadır. Bununla birlikte “Koruyucu Bakım” sonunda, tamire olan ihtiyaç bir dereceye kadar azaltılabilir. Asansör tesisi için güvenirliliği arttırmak için uygulanması gereken faktörler şunlardır:

Koruyucu bakım;
Doğru ve tam bir bakım,
Problem yaratan elemanların yerine daha güvenilir elemanları kullanma,
Rapor edilen tesisin tasarımcı tarafından gerekli değişikliklerin yapılması.
Bu faktörlerden koruyucu bakım asansör tesisinin emniyetli ve güvenilir çalışması için en önemli yeri tutar.

ESTETİK
Asansörünüzün Görünümü
Binanızın en önemli temsilcisi olan asansörünüz, binanız ve kişisel tercihlerinizle ilgili çok şey anlatır. En son kural ve direktiflere göre yapılmış şık bir kabin dizaynı ile çağrı düğmeleri ve gösterge panellerine kadar bütün aksesuar çeşitleri İSMAK tasarımında bütünleştirilerek kullanıcılara sunulmaktadır.

PERFORMANS
Asansörünüzün Performansı
Performans artırımları kullandığınız mevcut ünite ve ekipmanları mühendislerimiz tarafından incelenerek kullanıcıların istekleri doğrultusunda amaca uygun olarak yapılabilir.